การแข่งขัน วิทยุฯการบิน มินิวอลเล่ย์บอล

2018-11-26 10:30 - 2018-11-30 21:00

event_head_iconEVENT & ACTIVITY

event_head_icon

Upcoming

EVENTS & ACTIVITIES

การแข่งขัน วิทยุฯการบิน มินิวอลเล่ย์บอล

26-30 พฤศจิกายน 2561

เชิญชมการแข่งขัน วิทยุฯการบิน มินิวอลเล่ย์บอล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561

รอบชิงชนะเลิศศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน เวลา 09.30-18.00 น.
ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4

promo_icon Related Promotion

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

Thank you for your message.
It has been sent.

Thank you for your subscribe.

close