ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดงาน ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง พระภิกษุสามเณร 221 รูป

2022-10-11 00:00 - 2022-10-31 00:00

event_head_iconEVENT & ACTIVITY

event_head_icon

Upcoming

EVENTS & ACTIVITIES

“ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดงาน ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง พระภิกษุสามเณร 221 รูป ในงาน “พุทธประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ”
เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีสำคัญเนื่องในวันออกพรรษาโดยมี นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสมชาย อร่ามฉัตรมงคล กรรมการบริหารบริษัท สยามรีเทลดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ในนามผู้บริหารศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช และโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราชนายอาทิตย์ ไวทยะพัธน์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล21 โคราช วัฒนธรรมจังหวัด และพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานต่างๆ เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565บริเวณชั้น G-ปารีส ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช”

promo_icon Related Promotion

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

Thank you for your message.
It has been sent.

Thank you for your subscribe.

close