ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช อยากให้ชาวโคราชมีสุขภาพดี

2018-09-19 00:00 - 2018-12-31 00:00

event_head_iconEVENT & ACTIVITY

event_head_icon

Upcoming

EVENTS & ACTIVITIES

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช อยากให้ชาวโคราชมีสุขภาพดี

จึงขอเชิญชวนให้มาออกกำลังกายฟรี!!!ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
บริเวณชั้น G (ใต้ท้องเครื่องบิน) โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนโปรแกรมการออกกำลังกายให้สนุกสนานทุุกสัปดาห์จากเทรนเนอร์ของ VIP FITNESS เราจะสุขภาพดีไปพร้อมกัน

promo_icon Related Promotion

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

Thank you for your message.
It has been sent.

Thank you for your subscribe.

close