ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ได้รับรางวัล “มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว”

2022-08-23 00:00 - 2022-09-30 23:00

event_head_iconEVENT & ACTIVITY

event_head_icon

Upcoming

EVENTS & ACTIVITIES

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช
ได้รับรางวัล “มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว” จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2565 – 2567

ศูนย์การค้าฯจะรักษามาตรฐานในการบริการเพื่อสุขอนามัย ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย เพื่อคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ

#Terminal21korat #Terminal21 #Korat #รางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว

promo_icon Related Promotion

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

Thank you for your message.
It has been sent.

Thank you for your subscribe.

close