ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

2024-07-02 00:00 - 2024-07-02 23:00

event_head_iconEVENT & ACTIVITY

event_head_icon

Upcoming

EVENTS & ACTIVITIES

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช โดย คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
ในวาระร่วมประชุมมอบนโยบายการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ให้แก่ ภาคส่วนราชการ และนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช

#ครมสัญจรโคราช #Terminal21Korat #เทอร์มินอล21โคราช

promo_icon Related Promotion

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

Thank you for your message.
It has been sent.

Thank you for your subscribe.

close