การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับชาติ 2018

2018-08-19 10:30 - 2018-08-19 23:00

event_head_iconEVENT & ACTIVITY

event_head_icon

Upcoming

EVENTS & ACTIVITIES

การแข่งขันคณิตศาสตร์และตณิตคิดเร็ว ระดับชาติ 2018

19 สิงหาคม 2561

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี “International Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2018”ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ เทอร์มินอฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

promo_icon Related Promotion

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

Thank you for your message.
It has been sent.

Thank you for your subscribe.

close