พื้นที่ให้เช่า
40000
ตร.ม

ซูเปอร์มาร์เก็ต
1700
ตร.ม

ฟู๊ดมาร์เก็ต
1500
ตร.ม

พื้นที่จอดรถ
2000
คัน