จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา

2017-05-17 10:30 - 2017-09-30 20:30

event_head_iconEVENT & ACTIVITY

event_head_icon

Upcoming

EVENTS & ACTIVITIES

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. – 30 ก.ย.60 เวลา 10.30 – 20.30 น.

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ร่วมกันจัด
โครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา” เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงพลังความรัก ความสามัคคี และบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการฝึกสอนและจัดทำดอกไม้จันทน์ เป้าหมาย เพื่อฝึกสอนและจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,999,999 ช่อ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. – 30 ก.ย.60 เวลา 10.30 – 20.30 น.
ศูนย์การค้า Terminal21 โคราช ชั้น 5

promo_icon Related Promotion

Related upcoming events

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

Thank you for your message.
It has been sent.

Thank you for your subscribe.

close