ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช อยากให้ชาวโคราชมีสุขภาพดี

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช อยากให้ชาวโคราชมีสุขภาพดี จึงขอเชิญชวนให้มาออกกำลังกายฟรี!!!ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น G (ใต้ท้องเครื่องบิน) โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนโปรแกรมการออกกำลังกายให้สนุกสนานทุุกสัปดาห์จากเทรนเนอร์ของ VIP FITNESS เราจะสุขภาพดีไปพร้อมกัน Read More