Location : 2122 2 Floor
I DON’T HAVE A NAME.

I DON’T HAVE A NAME.

’ใส่ใจในรายละเอียดของกันและกัน’ คือ เรื่องสำคัญของความรัก เหมือนเสื้อลายทางคู่นี้
ดูผ่านๆคงมองเห็นว่า มันเหมือนกันชนิดแยกไม่ออก แต่ถ้า ลองใส่ใจมองให้ลึกลงไป
จะเห็นคำว่า LOVE ปักอยู่ที่หน้าอกเสื้อของฝ่าย หญิง : )

เสื้อลายทาง : ร้าน I don't have a name ชั้น 2 - London ห้อง 2122
เว็บไซด์ : -
เวลาเปิด : 10:00 – 22:00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : -
แพ็กซ์ : -
NEARBY