PROMOTIONS

Chinese New Year promotion
Chinese New Year promotion
01 Feb 18 - 18 Feb 18

H&M ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท และรับคูปองส่วนลด 500 บาท
เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 2,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด