CAREER

THE WHOLE WORLD IS HERE

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาป. ตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ กฎหมาย
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานศูนย์การค้า และ/หรือทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มี Service Mind มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดี ประสานงาน อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้กับร้านค้า
 • ประสานงานการตกแต่งร้านค้า ควบคุมการตกแต่งร้านค้าให้เป็นไปตามแบบที่อนุมัติ สามารถเปิดได้ตามกำหนด
 • ดูแลควบคุมตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้า

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
 • กรอกใบสมัครงานออนไลน์ Apply
 • ส่งจดหมาย ประวัติส่วนตัว และเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่
  E-mail : career@terminal21.co.th
  หรือส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21)
  เลขที่ 88 ซอย สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21)
เลขที่ 88 ซอย สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Tel : 02-108-0888 Fax: 02-108-0800
E - mail : career@terminal21.co.th